ติดต่อเรา

บริษัท เกษตรภัณฑ์-อกริเทค จำกัด

51/849 หมู่ 3 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

Tel : 035-200-891-6, 083-989-5905 
Email : market@kspthailand.com

send message