SILO

บริการด้านการออกแบบ ก่อสร้าง และผลิตโครงสร้าง สำหรับฟาร์มปศุสัตว์ โรงเรือนสัตว์บก โรงเรือนสัตว์น้ำ โรงเรือนปลูกพืช โรงฟัก โรงคัดไข่ รวมไปถึงอาคารสำนักงาน และระบบสาธารณูปโภคแบบครบวงจร

more

NON-SILO

ให้บริการก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารแปรรูป โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป กระบวนการชำแหละ ห้องเย็น คลังจัดเก็บสินค้า ระบบทำความเย็นและ Utilities การออกแบบและก่อสร้างอาคารผลิต อาคารสำนักงาน แบบครบวงจร

more

OTHERS

เราให้ความสำคัญกับการบริหารหลังการขาย เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแด่ลูกค้า ด้วยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ทีมช่างผู้ชำนาญการที่มากด้วยประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาการใช้งาน รวมถึงฝึกอบรมการใช้งานพร้อมด้วยการบริการอะไหล่ เครื่องจักรแบบครบวงจร เพื่อให้มั่นใจได้ว่า เครื่องจักร และทีมงานของท่านจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ประสิทธิผลสูงสุด

more