เกษตรภัณฑ์กรุ๊ป (KSP – KPI) บริษัทในเครือซีพี โชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัย ในงาน VIV Asia 2023
22/03/2023

เกษตรภัณฑ์กรุ๊ป (KSP – KPI) บริษัทในเครือซีพี โชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัย ในงาน VIV Asia 2023
22/03/2023

กลุ่มธุรกิจเกษตรภัณฑ์ เป็นบริษัทไทยเพียงบริษัทเดียวที่ให้บริการด้านวิศวกรรมได้อย่างครบวงจร ด้วยสินค้าและบริการด้านวิศวกรรม ได้แก่ งานออกแบบ งานสรรหาเครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก การบริการโครงการก่อสร้างและติดตั้ง ตลอดจนวิศวกรรมบริการหลังการขาย ครอบคลุมธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ (Feed) ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (Farm) และธุรกิจอาหาร (Food) ไปจนถึง การบริการด้านพลังงานทางเลือก (Green Technology) ที่ช่วยตอบโจทย์ความยั่งยืนของทุกธุรกิจ
นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร CPF ได้เยี่ยมชมบูธ CP BIO from CP China บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพระดับโลก (A Global Bio-Technology company) ที่นำสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจากการ Fermentation และ Green Technology มาจัดแสดง ซึ่งทั้งสองบูธได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมงานเป็นอย่างมาก
1_27-cpf-09032023.jpg (99 KB)
7_27-cpf-09032023.jpg (63 KB)
4_27-cpf-09032023.jpg (59 KB)
8_27-cpf-09032023.jpg (51 KB)
6_27-cpf-09032023.jpg (55 KB)
10_27-cpf-09032023.jpg (90 KB)
5_27-cpf-09032023.jpg (58 KB)